– Vi yrkade på att fler under­sköterskor skulle få vara kvar, säger Inger Söderlind.
Politikerna lyssnade visserligen men ändrade inget. När uppsägningarna blir verklighet försvinner halva Kommunals styrelse, och vice ordförande Eva Sjöroos är en av dem. Sjukhuset har varit hennes arbetsplats i 31 år.
Massuppsägningarna oroar de fackliga företrädarna eftersom de vet att många av medlemmarna kommer ha svårt att hitta nya jobb.
– De flesta har ju ingen högskoleutbildning, jag tror en del inte ens har gymnasiekompetens. Och att få jobb som undersköterska i Örnsköldsvik blir jättesvårt, säger Inger Söderlind.

För dem som blir kvar på sjukhuset väntar en tuffare arbets­miljö.
– Vi får passa oss för att inte börja springa fortare. Man måste låta det synas om vi är för lite folk, resonerar Eva Sjöroos.
Båda anser att besparingarna är orimliga. De riktar kritik mot det sätt som sparförslaget tagits fram på.
– Sjukhusen i Västernorrland skulle kunna samordna sina verksamheter i större utsträckning. Det borde man ha tittat på innan man bestämde om ned­skärningar på vart och ett av sjuk­husen, säger Inger Söder­lind.