Ingenstans vill jag vara – ingenstans vill jag gå
Ingenting vill jag bli – utan dig

Ingenstans och ingenting betyder någonting
för mig utan dig
Någonstans och någonting betyder ingenting
för mig utan dig
Överallt och allting betyder ingenting
för mig utan dig