– Jag blev tillfrågad och tyckte att det kändes meningsfullt att  visa vad det innebär att ha en psykologs ögon att kunna hjälpa framåt och utveckla tankar. En teaterföreställning ger mer känsla än att bara läsa om det.
Tyckte du ni löste problemet?
– Vi kom en bit på vägen. En viktig sak som kom fram var att man kan göra något själv. Anna var ju en stark kvinna egentligen, men det hade försvunnit bort i och med att hon ständigt tog ansvar för andra och inte satte gränser. Det handlade om att hon skulle få tillbaka kontrollen.
Vilket är det vanligaste skälet till konflikter på arbetsplatser?
– Otydligt ledarskap. Det leder till att medarbetarna inte själva vet vilka ramar de ska verka inom, samt till rivalitet, konflikt­er och osäkerhet.