– Men tidigare har man varit lite för generös vad gäller omvårdnadsdelen. Sjuk­hus­di­rek­tör Stig­björn Olofsson har varit tydlig med att de som behöver sjukhusets speciella vård kommer att få det även i fortsättningen.
Hur kommer det sig att så många undersköterskor får gå?
– Ska man spara så här mycket pengar så blir det fär­re personer kvar. Och eftersom man ska fokusera på dem som verkligen behöver sjukhusets speciella vård, så behövs det framför allt sjuksköterskor och läkare.
Har de 118 undersköterskor som får gå gjort ett överflödigt arbete?
– Nej, absolut inte! Jag tror de har jobbat häcken av sig och gjort ett jättebra jobb. Problemet är att vi inte har råd att ha kvar dem.
Har ni gjort något för att hjälpa dem som blir av med jobbet?
– Förra gången det var åtstramningar så kunde vi ju erbjuda uppsagda hjälp genom omställningsstöd, men nu har vi inte råd med det. Men vi tittar på samverkan mellan kommun och landsting.
– Jag tycker vi borde sätta fokus på regeringens oförmåga att se vad som händer i Sverige.  Landstingen får alldeles för lite pengar för att klara av de krav som ställs på oss i dag.
Borde man inte ha utrett hur sjukhusen i Västernorrland skulle kunna samordnas mer innan man började skära ned på de enskilda sjukhusen?
– Det tittar vi på, men det räddar inte den här situationen. Varje sjukhus måste se över sina egna resurser. Vi har redan en del samarbete mellan sjukhusen.