Syftet är att förändra attityder och prata om konsekvenserna av grovt våld genom filmvisning, workshops och temadagar. Ungdomarna kommer också att få möta unga människor som lever med hjärnskador orsakade av våld. Bakom satsningen står bland andra Hjärnkraft, Unga KRIS och Karolinska Institutet.