Leo är ny­skild, de vuxna barnen känns som främlingar och han försöker minnas när livet vände och glädjen försvann. I umgängeslivet känner han sig tafatt och obildad. Det är bara på jobbet han känner sig bekväm, där får han respekt för sin skicklighet som byggnadssmed. Men när respekten uteblir även där tvingas han till slut stå upp och hävda sitt människovärde.

Micke Evhammar bygger i sin debutbok upp en vacker och sorgsen stämning.