– Självklart ska man ta bort den, den är en gräddfil. Det är bättre att dra in den i stället för att lägga ner verksamhet och ta bort personal, säger Rose-Marie Nilsson, sektionsordförande för Kommunal.
Hon tycker att försäkringen är orättvis eftersom förmånen bara gäller tillsvidareanställda, dessutom är hon orolig för att den ska påverka vårdcentralen negativt.
Men medlemmarna tycker att försäkringen är bra. Flera har varit sjukskrivna länge i väntan på operation, tack vare försäkringen har de blivit opererade snabbare. Några har också sagt att de kan betala försäkringen själva.

När Sunne införde sjukvårdsförsäkringen 2007 låg sjukfrånvaron på 5,9 procent, nu ligger den på 3,6 procent.
– Det är väldigt positivt. Men i den här budgeten måste vi lyfta och vända på allt, det känns svårt att titta på försäkringen, säger Ola Persson (C), kommunstyrelsens ordförande.
Men förslaget inför nästa års budget är att inte göra en ny upphandling av försäkringen som nu kostar 3,5 miljoner kronor om året.