I Socialstyrelsens nationella folkhälsorapport för 2009 visas många positiva uppsving. I rapporten finns dock saker som inte är så positiva. En av dessa är ökandet av ungas psykiska ohälsa.
Allt fler unga lider av depression och ångest och måste vårdas på sjukhus. Det sker även en dramatisk ökning av självmordsförsök bland unga kvinnor.