Enligt Röda Korset är mammor och barn särskilt utsatta för hot och våld i krig. Flera av dem vårdas på behandlings­center runt om i Sverige. Andra söker asyl och behöver stöd för att få en rättssäker process.
I maj månad går alla insamlade pengar till dessa verksam­-het­er i kampanjen Rädda Mammorna 2009.