Det skrivs en del artiklar med krav om att euron ska införas i Sverige. Trots att vi nyligen röstade för att behålla den svenska kronan, så vill dessa skribenter ha en ny folkomröstning.
Finanskrisen har fått euroanhängarna att vakna. De kallar kronan för skvalpvaluta. Det är ett hån mot alla dem som röstade för att behålla kronan.

En egen valuta lindrar krisens verkningar i Sverige. Tack vare kronan fördelas bördorna solidariskt av svenska folket. Ett lägre värde på kronan gör att svenska företag har en bättre konkurrenskraft och svenska arbetsplatser räddas.

Euroländerna har betydligt svårare att klara krisen. De har ingen möjlighet att göra de åtgärder som behövs just för det egna landet. Med en termostat i Frankfurt så är det omöjligt att göra rätt åtgärder som ska passa det ekonomiska klimatet ifrån Grekland till Irland och ifrån Spanien till Finland.

Ett skrämselargument
som framförs i debatten är att Sverige har blivit ett fattigt land som lever i utanförskap. Det är inte sant. Den ansedda finanstidning Forbes har Sverige på sjunde plats i en undersökning om i vilka länder som det är bäst att göra affärer. Inga euroländer är före oss på den listan.

En större och starkare valuta är inga garantier för att man ska klara sig. Kom ihåg att den ekonomiska krisen utlöstes i USA trots världsvalutan dollar.
Gräset blir inte grönare med euron. Med en egen valuta kan det både gro och växa sig starkt.

Birgitta Sandblom
EU-kandidat för Junilistan