För att undvika varsel låter Sunne anställda födda 1951 och tidigare gå ner 20 procent i arbetstid. För den tid man inte arbetar får man 80 procents lön. Pensionen ska inte påverkas. Målet är att 50 anställda ska tacka ja. Hittills har 34 gjort det, av dem är drygt hälften kommunalare och majoriteten är kvinnor.
– Man tar erbjudandet av egen fri vilja. Det är en fördel om varsel kan undvikas, säger Ola Persson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunals sektionsordförande Rose-Marie Nilsson tänkte först på hur bra det är gå ner i tid om man är trött och sliten. Men sedan såg hon baksidorna.
– De som är kvar får springa fortare om inte arbetsuppgifter tas bort. Nästa år ser kommunen att samma jobb kan klaras med färre anställda, då kanske de drar ner antalet tjänster, säger hon.
Förutsättningen att man ska gå ner i tid är att verksamheten tillåter det. Rose-Marie Nilsson tror att personalen ofta blir delaktig i beslutet att någon ska gå ner i tid och att många då har svårt att säga nej. Risken är att det är de som får slita hårdare.
– Stora nackdelar är att det drabbar a-kassa och sjukpenning. Om man sedan vill gå upp i tid kanske inte timmarna finns kvar, säger Rose-Marie Nilsson.