På 1970-talet, måste det väl ha varit, antar jag. En skarp uppdelning mellan teoretiska och praktiska linjer. En ekonomisk linje. En teknisk (som kan vara fyraårig). En sexgradig betygskala (istället för fem som på Björklunds tid).

Jag gick själv i den där skolan och det lustiga är att jag inte har något minne av att högern gillade den. Inte på den tiden. Det var också en ”flumskola”. I själva verket har väl skolan varit flummig ända sedan Sokrates dagar, om man ska tro reaktionärerna.
Och inte gav min gymnasieskola mindre utslagning. Skillnaden var ju bara att utslagningen fanns inbyggd i systemet. En del elever skulle inte klara teoretiska ämnen.

Regeringens propagandatext om förslaget hittar ni här.
Med det nya förslag kommer hundratusentals ungdomar stängas ute från vidare studier efter gymnasiet. Så se upp – väl rätt redan när du är sexton år. Sedan kan det vara för sent!