Jämställdhet är en grundläggande rättighet inom EU, men det är dåligt med kvinnor som deltar i besluten, såväl i medlemsländerna som i EU:s institutioner. Antalet kvinnor är bara lite över 30 procent i EU-parlamentet.
Hittills har aldrig någon kvinna varit ordförande för EU-kommissionen. Själv är Margot Wallström förste vice ordförande. 10 av 27 kommissionärer är kvinnor fastän de borde utgöra hälften, enligt henne.

En rapport från EU-kommissionen visar hur olika kvinnorepresentationen i de 27 EU-länderna ser ut, vilket också avspeglar sig på EU-nivå.
– Om vi tror på demokrati baserad på representation och delaktighet kan vi inte låta halva befolkningen stå utanför beslutsprocesserna, säger kommissionär Vladmir Spidla, ansvarig för sysselsättning och socialpolitik.
Han tycker att utvecklingen går för långsamt.

Sverige har visserligen 45 procent kvinnliga ledamöter i riksdagen, men sju länder inom EU har fortfarande mindre än 15 procent kvinnor i sina parlament: Tjeckien, Cypern, Irland, Slovenien, Ungern, Rumänien och Malta.
Belgien har däremot på tio år förbättrat sin kvinnorepresentation från 12 till 35 procent. Detta genom att kräva lika många kvinnor som män på valsedlarna.
Medan exempelvis Finland har 60 procent kvinnor i regeringen och Sverige 46 procent har länder som Slovakien och Grekland bara en kvinna var och i Rumänien finns det ingen alls.
Centralbankerna leds av män i alla länder.
1927 tillsatte Österrike en kvinnlig ledare i sitt parlament. Inte förrän 1950 gjorde Danmark likadant.
Sverige tillsatte en kvinnlig talman 1991, Ingegerd Troedsson (m). Åtta länder i Europa har aldrig haft någon. Två kvinnor har hittills lett Europaparlamentet, 1979 och 1999.

Källa:
Women and men in decision-making 2007, Analysis of the situation and trends, European Commission.