Alla får fyra dagars utbildning i demens?
– Ja, vi har inte haft någon fungerande demensvård på flera år. Men jag har bråkat mycket för det. Pengar från Socialstyrelsen gör att alla tillsvidareanställda får fyra dagars utbildning. Undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, chefer och biståndshandläggare går tillsammans. När flera yrken möts kan man ta till vara varandras kunskaper.

Vad lär ni er?
– Vi lär oss om de vanligaste demenssjukdomarna och hur de yttrar sig. Många är inte utredda, utbildningen tar upp hur olika sjukdomar kan yttra sig och hur man kan bemöta dementa. Vi tar upp levnadsberättelsen och BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, allt det där jobbiga när de vandrar, ropar och blir aggressiva. Varför det uppstår, att det kan bero på personalens lämpliga beteende och hur man kan bemöta det.

Blir det en demensgrupp också?
– Nja, det är låg bemanning på alla boenden, om det flyttar in någon med större tillsynsbehov ska vi ha rörlig förstärkning med extra personal. Då kommer det personal från andra boenden som vill hitta bra lösningar, sedan tar man in vikarier för dem. Det kan också vara någon i hemtjänsten som följt personen tidigare. Personalen som mött personen när den var friskare har mer kunskap.

Jobbar du annorlunda nu?
– Jag är tjänstledig till årets slut för att arbeta med projektet. Men jag är ute och har lärt mig att dra nytta av teamet . En arbetsterapeut kan vara duktig att se vilka förmågor som finns kvar och då kan man bygga vidare på det. Det är viktigt för oss undersköterskor att förstå att man inte alltid kan driva igenom det som är planerat för dagen. Man kanske får backa från att duscha Agda, lära sig att göra det vid ett annat tillfälle.