Det visar en undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR. Tusen personer har intervjuats.
Av de tillfrågade anser 46 procent att behovet av kollektivavtal ökat under det senaste året. Men det är fler av LO-medlemmarna som anser det, 60 procent.

Fyra av tio känner sig osäkra på vad som regleras i avtal. Drygt 70 procent tror att avtalet omfattar lön, övertid, semester, arbetstider och uppsägningstid.
Nära 60 procent anser att kollektivavtal ger anställda ett tryggare arbetsliv. Knappt 20 procent tror att anställda med kollektivavtal har högre lön än de utan.

En arbetsgivare som inte tecknar kollektivavtal kan betala löner under avtalets lägstalön, låta bli att försäkra sin personal mot olyckor, strunta i ob- och övertidsersättning, pensionspremier och annat.

En del andra länder har lagar som skyddar de anställda, i Sverige har arbetsgivare och fackföreningar istället valt en modell med kollektivavtal. Arbetsrättslagarna, som Medbestämmandelagen (MBL), bygger på att det finns kollektivavtal. Utan avtal inget inflytande.

Den svenska modellen innebär också att facket har rätt att ta till blockad mot företag som vägrar teckna avtal.