SVAR: Du verkar lida av tvångs-tankar och tvångshandlingar. Man kan ha så kallat tvångssyndrom och leva ett i övrigt helt normalt liv, men det kan också påverka livet mycket negativt. Man kan känna sig ”tvungen” till ett visst beteende för att bli av med sin ångest, som när man många gånger kontrollerar att dörren är låst. Eller så har man starka oönskade tankar och inre bilder som ger ångest. Du verkar mer lida av det sistnämnda eftersom du måste testa och göra saker du är rädd för.
Man tror att en kraftig ångest kommer om man inte ”lyder” sina tankar och att ångesten minskar om man gör som tankarna säger. Men den minskar bara för stunden. På så vis hamnar man i en ond cirkel. Precis som du skriver kan man ha perioder med olika styrka av tvång. Stress kan öka på tvånget.
Orsaken till tvångssyndrom finns i såväl ärftlig som biologisk och psykologisk sårbarhet. I botten handlar det oftast om att man är rädd att en katastrof ska inträffa om man inte utför handlingen. För dig kanske katastrof­en handlar om just rädslan att skada dig allvarligt. Jag rekommenderar att du söker hjälp via sjukvården eller hos en privat KBT-terapeut. KBT, kognitiv beteendeterapi, gör 60-85 procent av de drabbade betydligt bättre.   
Helena Kubicek