SVAR: Dina reaktioner med mol­-ande ångest och svettningar är  vanliga symtom på panikångest. I vissa situationer som väcker rädsla får du en kroppslig reaktion. Men det kanske inte är helt självklart för dig varför dessa situationer har denna inverkan, så jag rekommenderar dig att söka psykologhjälp. Om din företagshälsovård inte kan hjälpa dig med det, hittar du privata KBT-terapeuter och/eller psykologer via internet eller Gula sidorna. Många arbetsgivare månar om sina anställda och betalar för den här typen av arbetsrelaterade rehabiliterande insatser, så kolla med arbetsgivaren om de kan stå för kostnaden.
Ditt antidepressiva läkemedel minskar nog symtomen, men det hjälper dig inte att förstå din problematik och hur du kan hantera den. Läkemedel är vad vi kallar en passiv hanteringsstrategi och att gå i terapi är en aktiv strategi. Terapin kan ge dig förståelse och redskap som hjälper dig att återta kontrollen. Får du hjälp med att kartlägga ditt reaktionsmönster, får du också verktyg att förstå och kan göra övningar som hjälper dig att kunna arbeta som du önskar. Lycka till!