I västvärlden är rökning och fetma två av de största livsstilsrelaterade riskfaktorerna vid förtida död.
Forskare vid karolinska Institutet har jämfört data från över 45000 svenska män som de har följt från mönstringstiden 1969/70 fram till 2007. Nästan tre tusen män dog under uppföljningstiden, de flesta av dem var feta under undersökningstillfället.

Martin Neovius, vid Institutionen för medicin, har lett studien. Han påpekar att sedan undersökningen påbörjades har antalet överviktiga tonåringar i Sverige tredubblats.