Maria Stenberg, riksdagsledamot (S)– Därför att det är en sådan viktig fråga ur rättvisesynpunkt och jämställdhetssynpunkt.

Den här frågan har ju ältats i många, många år, varför är det så svårt att hitta en lösning?
– I grund och botten handlar det nog om respekt för arbetsmarknadens parter, att man har väntat på en lösning avtalsvägen. Men tålamodet börjar tryta.

Fick du något gehör från regeringspartierna i frågan?
– Nej, de gjorde sig lite lustiga över oss och nästan hånade oss för att vi skrivit i motionen att vi vill avvakta huvudavtalsförhandlingarna, och sen om inte det blir något där gå lagstiftningsvägen.

Vad har du för förväntningar på att en eventuell röd-grön regering efter valet driver igenom rätt till heltid?
– Stora förväntningar, om nu inte parterna kommer överens i huvudavtalsförhandlingarna.

Trots att Mona Sahlin är partiledare för Socialdemokraterna? Hon misslyckades ju ganska kapitalt när hon lovade rätt till heltid under sin tid som näringsminister.
– Jo men efter det arbetade vi bra med frågan och var ganska nära en lag innan valet. Skulle det bli en röd-grön regering har jag både stora förväntningar och krav på en sådan i den här frågan.

Vad är det ni kräver egentligen. Lag eller avtal om rätt till heltid?
– Vi inväntar parterna och ser om de kan lösa det. Går inte det så kräver vi en lagstiftning. Det är rätt ordning på det hela.

Är inte riksdagen fel forum om man vill få parterna att teckna avtal om rätt till heltid?
– Jo men det är mitt forum. Sen hoppas jag att mina fackliga kamrater i Kommunal påverkar arbetsgivarna hårt.