SVAR: Viktoriaplommonet brukar tidigt tyngas ner av riklig fruktsättning och blir därför aldrig något högvuxet träd. Det är självfertilt, som du så riktigt påpekar, och behöver nästan alltid kartgallras för att få bra kvalitet på frukten. Ditt problem är säkert marken. Tung och kompakt jord som inte bearbetats tillräckligt vid planteringen hämmar rottillväxten och därmed hela trädet. Är det inte för stort kan du försöka plantera om det på en ny plats, men kanske är det ännu bättre att köpa ett nytt träd och ge det optimala förutsättningar. En snarlik och odlings-värd sort heter Jubileum och ger tillräckligt med frukt utan kartgallring.
Vid om- eller nyplantering, gräv en 60 centimeter bred och djup grop och jordförbättra samtidigt ordentligt. Bryt sönder den kompakta leran med sand, grus, torv, hästgödsel och/eller kompostjord. Det är viktigt med beskärningen av stenfruktträd de tre-fyra första åren, för det är då man skapar framtida stabilitet i trädet. Välj ut de grenar som ska bilda stommen i trädet och ta bort sådana som kan skapa problem, som grenar med spetsig grenvinkel.