SVAR: Det stämmer att även timvikarier drabbas av deltidsbegränsningen. Om du arbetar något under en vecka kommer ersättningsdagarna som utbetalas under denna vecka att dras från de 75 dagarna. När de 75 dagarna är slut har du inte längre rätt till arbetslöshetsersättning de veckor du deltidsarbetar. Du kan då välja att antingen arbeta och avstå från ersättning från a-kassan eller tacka nej till fortsatt arbete som understiger ditt utbud. Det vill säga, om lönen för den veckan blir lägre än vad du skulle fått i a-kassa om du inte arbetat.
När de 75 deltidsdagarna är förbrukade kan du dock anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller om du är ensamstående och har egna barn under 18 år, som på grund av vårdnad eller umgänge är boende helt eller delvis i sitt hem. Anvisningen görs av Arbets-
förmedlingen.
När dina 75 dagar börjar ta slut skommer du att få brev från a-kassan med mer detaljerad information.