Visste vad sommarguld var när jag fick Dig
Min älskade Kvinna mitt liv blev Du
Vi vandrar i dagars ljus till färgers ton
I havets vindar vi vilar ro
Min skuldra du vilar mot
I min famn jag Dig sveper
Älska Du mit jus i tiden..