Med sportlovet ökade bråken och konflikterna på Centralbadet i Norrköping. Pojkgäng störde andra badgäster, trakasserade personalen och förstörde växter och inredning.
– Det är egentligen inget nytt, vi har av och till haft problem förut, och så är det i fler badhus, säger Mikael Johansson. Nu kommer vi att ta in Securitasvakter till helgen, och vi har också pratat med polisen.

En konsekvens av bråket är att personalen inte hinner städa, de måste hålla öga på gängen och hindra förstörelse.
– Kvinnorna i personalen är mest utsatta, de blir kallade både det ena och det andra, säger Mikael Johansson.
I morgon ska Kommunals regionala fackliga ombud träffa ledningen och Mikael Johansson för att diskutera om åtgärderna räcker.

Centralbadet i Norrköping ägs av Medley som driver 24 bad- och friskvårdsanläggningar i 14 kommuner.