SVAR: Du får inte tillgodoräkna dig anställningstid, det vill säga Las-dagar, när du flyttar från en kommun till annan.