Socialdemokraterna i Stockholm läns landsting har gått till starkt angrepp mot Alliansen: Vårdval Stockholm har ökat klyftorna och de socialt utsatta områdena har missgynnats. Personal, inte minst undersköterskorna har förlorat sina jobb.

Nu går Alliansen till motattack.
­- Socialdemokraterna presenterar en falsk bild av verkligheten, anser Catharina Elmsäter-Svärd, vice finanslandstingsråd (M), och påpekar att människor träffar mer läkare än någonsin.
Över 300 000 fler läkarbesök har gjorts än tidigare och tillgängligheten har ökat, enligt henne. Med det är bland annat det Socialdemokraterna reagerat på, att folk tvingas till onödiga läkarbesök i stället för att få minsta rådgivning på telefonen.

Alliansen har dock tagit fasta på den kritik som även kommit från läkare, att det inte fungerar med lika ersättning per patient oavsett var man bor och hur svårt sjuk man är.
Catharina Elmsäter-Svärd har gett förvaltningen i uppdrag att titta på om man kan ge patienten ersättning efter diagnos.
Sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Rydberg (FP) säger att från 2011 kommer resurserna att fördelas utifrån vårdtyngd, utifrån varje patients diagnoser, och de specifika vårdåtgärder som utförs på mottagningarna.

Både hon och Catharina Elmsäter-Svärd välkomnar överläggningar med oppositionen.
– Jag svarar ja till inviten, säger Ingela Nylund Watz, oppositionslandstingsråd för Socialdemokraterna men är kritisk till att ett rättvist ersättningssystem inte införs tidigare än 2011.
­ Jag vädjar om att få till diskussioner snarast så att vi slipper tre förlorade år för vårdcentralerna och stockholmarna, säger Ingela Nylund Watz.