SVAR: Om du är ”sist in” är det rätt enligt Las att du är den första att omplaceras.
Det har ingen betydelse om någon varit sjukskriven en längre tid, utan det är anställningstiden som räknas. Skulle personen i fråga inte få vara kvar innebär ju det att hon eller han diskrimineras på grund av sin sjukskrivning. Vidare är det arbetsgivaren som avgör vilken kompetens tjänsten kräver. För den som varit avstängd gäller samma regler som för sjukskrivning.