Regeringens nya så kallade barnomsorgpeng drar pengar ur förskolan. Barngrupperna riskerar på grund av detta att bli större. Kvaliteten i verksamheten försämras. Det kan inte vara rimligt att införa ett nytt system, där barnpassning kan bedrivas utan hänsyn till kvalitet, krav på utbildad personal eller på att den nationella läroplanen följs.

Istället för att sänka krav­en och riskera en försämrad förskola så vill vi värna om personalens kompetens och utvecklingsmöjligheter. Barn­skötarna måste ha rätt till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling. Deras kunskaper måste i större utsträckning kunna valideras. På samma sätt måste förskollärarnas möjligheter till utveckling i yrket värnas.
Endast genom en förskola som lever upp till läroplanens krav kan vi lägga grunden för det livslånga lärandet.

Marie Granlund (S),utbildningspolitisk talesperson och Peter Hult­qvist (S), riksdagsledamot