Illustration av Magnus BardMedan den rödgröna oppositionen står fast vid att
kärnkraften är dyr, gammaldags och riskabel, och att den därför ska avvecklas ”med förnuft” och hänsyn till industrin, så hävdar Maud Olofsson att hon gör sin hel­omvändning ”för barn och barnbarn”. De kanske betackar sig för att få hand om kärnavfallet som är radioaktivt i 100 000 år, tillsammans med skenande kostnader för ny kärnkraft. Kärnkraftens koppling till uranbrytning och kärnvapen finns hela tiden där. Prislappen för att ta hand om det svenska kärnavfallet ökar hela tiden och ligger just nu på 107 miljarder kronor. Kärnkraft är dyr och i Sverige har den inte burit sina verkliga kostnader.
Samtidigt kommer tillstånd för nya reaktorer att minska intresset för solenergi och vindkraft, oavsett hur mycket regeringen än försäkrar motsatsen. Vi har redan elöverskott i vårt energislösande land, men det system vi har nu med handel på euro-
peiska elbörser ger oss inte billigare el för det, sen kan vi bygga hur många reaktorer som helst. Detta talar Reinfeldt & kompani tyst om.  

Maud Olofsson påstår
att centern inte bytt uppfattning om kärnkraften. Den folkomröstning som engagerade så många 1980 har satts ur spel. Det osynliga kontraktet med väljarna har brutits. De överenskommelser som tidigare gjorts med Socialdemokraterna likaså. Svenska folket röstade nej till kärnkraft. Centern ledde motståndet med Linje 3. Som den avhoppade centerpolitikern Patrik Nimmer­stam uttrycker det i SvD 09/02/13 så ”har det blivit en fullständig härdsmälta hos Maud och partiledningen.” Kanske blir det någon energiuppgörelse med opposition­en. Men troligen blir kärnkraften valfråga 2010.
Många väljare ställer sig säkert frågan som Carina Lindh ställer på insändarplats i DN 09/02/08: ”Demo­kratin, vart tog den vägen? Betyder den inget för politikerna? Är det överhuvudtaget någon idé att vi går till
valurnan nästa gång?” En annan fråga är: Varför rösta på Centerpartiet? Väljarnas dom mot Maud Olofsson borde bli hård.