Kammarrättens dom kan få stor betydelse för alla fackförbunds möjligheter att bevaka att ingen lönediskrimineras. SSR har ännu inte bestämt om kammarrättens dom ska överklagas till regeringsrätten.

Ordföranden för SSR i Vingåker, Synnöve Gottberger Norrman, tycker att det är tråkigt att fackförbunden bakbinds på grund av kammarrättens dom.
För tre år sedan krävde hon att kommunen gör en lönekartläggning enligt jämställdhetslagen. Någon sådan hade kommunen tidigare aldrig gjort.
– Trots mitt tjat tog det ett år innan kartläggningen påbörjades. Den är ännu inte klar utan arbetet med kartläggningen förhalas ständigt. Inför senaste löneförhandlingen begärde vi då ut lönespecifikationer för de anställda så att vi hade ett underlag att utgå ifrån, berättar Synnöve Gottberger Norrman.

Akademikerförbundet SSR fick ut löneuppgifterna, men på sex av dem var uppgiften om antalet sjukdagar mörkade.
SSR kunde se att män med lägre utbildning, kortare anställningstid och mindre ansvar hade fått större löneökningar än kvinnor med motsvarande eller bättre kvalifikationer och erfarenhet.
Nu fanns också misstanken att sjukskrivna kvinnor inte fick samma löneökning som sjukskrivna män.
– De som hade mörkade lönespecifikationer är inte medlemmar i SSR. Deras löneökning är på 1 000–1 500 kronor i månaden jämfört med förra förhandlingen. Vi har kvinnliga medlemmar, med bättre utbildning, längre anställningstid och större ansvar som då bara fick 200–300 kronor mer.
Enligt Synnöve Gottberger Norrman var arbetsgivarens motivering att dessa kvinnor hade varit sjuka så mycket att det inte gick att värdera deras arbetsinsats.
– Vi ville då veta hur många sjukdagar de män hade som fick stora lönepåslag.

Men kommunen sa nej och kammarätten håller med om att sjukdagar inte är uppgifter som kommunen ska lämna ut till facket.
Författaren och debattören Anders R Olsson, som nyligen kom ut med boken ”Att stänga det öppna samhället” säger att det trots offentlighetsprincipen blir allt vanligare med sekretess, även i domstolars bedömning av om enskilda kan lida men av att uppgifter lämnas ut.
– Det är en oroväckande utveckling. Därför kan det vara intressant om SSR väljer att överklaga domen till regeringsrätten.