Jonas Morian
Jonas Morian,
Attendo Care.

– Vi fick information via Anbudsjournalen om upphandlingen.
Han tycker inte det är någon rolig bild att Attendo betraktas som ”stora jätten Glufs-Glufs.”
– 90 procent av äldreomsorgen sköts fortfarande av kommunerna själva.

Attendo har verksamhet i många delar av landet.
– Vi har andra möjligheter än små företag att göra stora inköp till lägre priser. Vi kan på ett helt annat sätt än ett litet företag jobba med kvalitetsutveckling och vi kan dela erfarenheter mellan våra olika enheter.
– Stordriftsfördelarna gör det möjligt att pressa priset på sådant som exempelvis bilersättning.