Fredrik Reinfeldt vägrar ge extra ekonomiskt stöd till våra kommuner och landsting. Hotet om kommande massuppsägningar, försämringar av välfärden och en riskerad fördjupning av lågkonjunkturen verkar inte röra högerregeringen i ryggen. Deras ekonomiska politik är djupt oansvarig och leder till allvarliga problem för brukare och personal över hela Sverige.  

Denna kritik handlar inte om propaganda mot regeringen, även om vi önskar att det inte hade varit värre än så. Allt det vi har hört på radio och tv under hösten om börskrascher och bankkriser börjar nu omsättas från varsel till konkreta uppsägningar. Men mer är på väg: en andra varselvåg som kommer att slå till med stormstyrka mot de offentliganställda yrkesgrupperna. Då räknar vi inte ens med alla timvikarier som inte ens blir varslade, utan bara körs ut ur verksamheten för att snäva åt ekonomin.

För lite över två månader sedan föreslog den rödgröna oppositionen att 10 miljarder extra skulle skjutas till för offentlig välfärd. SKTF beräknar efter samtal med personalchefer runt om i landet att 15-30 000 jobb försvinner de närmsta åren, och därför föreslår de extra stöd på 14 miljarder. LO-ekonomerna vill se 20 miljarder i extra stöd och detsamma vill Kommunal. Men detta handlar inte bara om arbetarnas organisationer, det är mer än en partsinlaga. Även arbetsgivarna inom offentlig sektor har bett om mer pengar för att rädda jobben.

Den ekonomiska utvecklingen tvingar kommuner och landsting att minska sin personal med minst 15 000 personer fram till 2010. Det visar en försiktigt tilltagen undersökning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra, där de faktiskt bedömer att siffrorna ligger i underkant. Så sent som i förra veckan skrev SKL dessutom ned sin skatteprognos ytterligare. Dessa uppgifter kommer som en uppföljning på de krav om extra stöd på 11 miljarder som SKL – med en borgerlig majoritet – har bett den borgerliga regeringen om.

Bilden av en kommande jobb- och välfärdskris inom den offentliga sektorn delas alltså av fackförbund, arbetsgivarorganisationer och oppositionen. Ändå gör regeringen ingenting. Borg och Reinfeldt är ideologiskt förblindade och prioriterar miljardstöd till banker och industrier framför välfärd och offentliga jobb. De gamla moderaterna bekänner sin mörkblå färg för varje dag som går.

Sune Malmgren och Markus Blomberg,
Kommunals (s)-fackklubb i Malmö