Maide Ogenstrand KrookUtbildningen handlade om ett coachande förhållningssätt, vad är det?
– Det handlar om att se möjligheter, inte hinder. Att inse vad man kan i stället för vad man inte kan.

Behövdes den här dagen?
– Uddevalla går dåligt ekonomiskt för tillfället. I dessa tider gäller det att inte bara vara negativ för då orkar ingen. Jag tror utbildningen var värd pengarna. Vi behöver uppmuntran och insikt om att även vi på golvet kan påverka och förändra. Förbättringar behöver inte alltid kosta pengar.

Vad arbetar du själv med?
– Jag är tjänstledig från mitt jobb som barnskötare på en nattöppen förskola i Uddevalla. Nu är jag huvudskyddsombud på heltid.

Hur upplever du rollen som fackligt ombud?
– Den har förändrats: nu finns det fler möjligheter att påverka än tidigare. Det har blivit en mer framträdande samverkan inom barnomsorgen här på senare tid. Det är enklare att påverka nerifrån och upp.

Vad tyckte du var mest intressant under dagen?
– Att man kan lyfta sina kolleger. Man behöver ibland bara ställa de rätta frågorna för att få folk att hitta sina inre styrkor.

Tycker du att dina arbetskamrater är tillräckligt aktiva i facket?
– Nej! Det hade varit jätteroligt om folk var mer intresserade. Att vara fackligt aktiv, till exempel som arbetsplatsombud, är en inkörsport till möjligheter att påverka.

Fotnot: I kursen deltog arbetsplatsombud inom barn och utbildning.