– Det handlar både om att vi varit försiktiga och förutseende i vad gäller placeringar, säger chefaktuarie Tommy Kindberg.
KPA har idag hand om avtalspensioner för cirka en miljon anställda främst inom kommun och landsting. Det ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.
Pengarna är främst placerade olika typer av räntepapper som obligationer. När marknadsräntorna går ner ökar värdet på dessa. Och det är precis vad som hände förra året.

Det som KPA på så sätt tjänade vägde mer än väl upp förlusterna när aktiebörsen rasade.
Konsekvensen blev att andelen aktier i ”KPA-portföljen” sjönk från 40 till 20 procent.
De framtida pensionerna är alltså nu mindre beroende av vad som händer på börsen.
Men om marknadsräntorna slutar att sjunka finns det inte längre något stort som kan kompensera för altiebörsfall om den ekonomiska krisen fortsätter.