– Det säger sig självt, kör du i 24 timmar kan du inte hålla samma kvalitet hur duktig du än är, säger Håkan Svensson, ambulanssjukvårdare och Kommunals arbetsplatsombud i Ystad.

Efter årsskiftet blir hela ambulanssjukvården i Skåne privat. Håkan Svensson har haft en privat arbetsgivare sedan år 2000, och menar att de som jobbar i landstinget har bättre arbetsvillkor.
– Där har de en gräns på 12 timmar och det är en rimlig nivå, säger han.
Håkan Svensson undrar varför landstinget inte ställer samma krav på sina entreprenörer när det gäller arbetsmiljö. Han tycker det är dåligt att de anställda inom privata bolag i sjukvården aldrig får genomgå läkarundersökningar.
– Arbetsgivaren har ingen koll på hur folk mår.

Att arbeta dygnslånga pass innebär en kraftig belastning för kroppen, bland annat för att det kan vara svårt att få en ordentlig rast. Inom de privata bolagen i Skåne finns nämligen inga reglerade bestämmelser om vilopaus. Men det medför också en försämring för patienterna.
– Det är naivt att tro att man kan ge samma kvalitativa vård när man arbetar så långa pass, säger Håkan Svensson.
I jämförelse med liknande yrken anser Håkan Svensson att ambulansförarna har anmärkningsvärt dåliga villkor. Lastbilschaufförer får till exempel bara köra 4,5 timmar i sträck.

Catharina Blixen-Finecke (M), regionråd i Skåne, förstår inte kritiken från anställda och fackförbund.
– Vi har haft ambulanssjukvård på entreprenad i många år och våra undersökningar visar ingen skillnad i patientsäkerhet.
Är det rimligt att ambulanssjukvårdare arbetar 24 timmar i sträck?
– Jag lägger ingen värdering i det utan jag fäster vikt vid att man följer de avtal och lagar som finns. Och det gör de här bolagen.
Kan ni fortfarande garantera patienternas säkerhet?
– Ja, absolut.
Upphandlingen för ambulanssjukvården i region Skåne pågår under våren, och avtalet börjar gälla 1 januari 2010.