”Om en ful människa blir älskad
ska han eller hon skynda sig att dö,
för man vet aldrig hur länge det varar!
Och sen ska man resa en gravsten med inskriptionen:
Här vilar världens lyckligaste människa…”