Kate och Brad gör allt för att slippa träffa sina respektive familjer. Men den här julen tvingas det utåt sett lyckliga paret konfrontera inte bara sina dysfunktionella familjer, utan även sidor hos varandra som de tidigare aldrig mött.

Krystat och ångestfyllt
umgänge med familjen är visserligen ett tema med viss igenkänningsfaktor. Men episoderna känns överdrivna och lite för tragiska för att skrattet ska lossna.