Med något som snarast är att likna vid total oförsonlighet tecknar journalisten och filmaren Nils Claesson i den här boken porträttet av sin far Stig, mer känd som Slas.
Det är ett verkligt fadersmord; Slas beskrivs som en alkoholiserad och tablettmissbrukande ständigt frånvarande skithög.

Det skulle kanske kunna haft sitt värde om det här hade varit mer välskrivet. Frågan är också om det var nödvändigt att skildra den döende Slas så naket i all sin skröplighet? Claesson utelämnar sin far totalt, och det lämnar en inte helt angenäm smak hos läsaren.