Hon och de övriga initiativtagarna undersöker nu om det finns tillräckligt intresse för att starta föreningen.
Intresserade kan kontakta Inger Holm, 070-796 68 31.