Arvika har redan knutit kontakt med demensavdelningar i Grekland, Italien, Polen och Danmark. Tanken är att 25 anställda ska få göra 14 dagars praktik i något av länderna.
– Syftet är att personalen ska se och lära hur andra jobbar på plats, och vi kommer förstås också att dela med oss av hur vi arbetar, säger Sören Palm, verksamhetschef för vård och omsorg i Arvika.
Vad hoppas ni få ut av utbytet?
– Vi kan ju se framför oss hur personalen kommer hem med nya impulser och idéer. Det blir en kick för dem som åker, säger Sören Palm.
Utbytet handlar också om att skaffa kunskap om demensvård på andra platser, som sedan kan spridas inom organisationen. Detta för att förbättra och utveckla verksamheten på hemmaplan.

Det är främst undersköterskor som kommer få chans att åka, men även sjuksköterskor och sjukgymnaster. Arvika har nyligen skickat in en ansökan om EU-stöd och väntar besked senare i vår. Om kommunen får pengar för projektet kan det bli verklighet redan i höst.
Hela idén om ett erfarenhetsutbyte föddes när Arvika kommun funderade på hur man kunde skapa ett mer aktivt utbyte med Europa.