Kommunen har besökt gymnasieelever i de avgående klasserna på omvårdnadsprogrammet samt Vuxengymnasiet.
– Vi informerar om vår verksamhet och ger förtur till utbildade och studenter som vill söka sommarjobb, säger Barbro Nilsson Holmesten, utvecklingsledare inom äldreomsorgen i Borås stad.

Förutom att rekrytera fler personer med rätt kompetens, har man i Borås även vidareutbildat sina anställda. Enligt Barbro Nilsson Holmesten är 90 procent av omsorgspersonalen utbildad idag.
– Utbildad personal höjer statusen – jag hör bland våra anställda att de känner sig stärkta i sin yrkesroll, säger Barbro Nilsson Holmesten.
Hon påpekar att det även för vårdtagaren är positivt med hög utbildningsgrad bland de anställda.
Men de som saknar utbildning kommer fortfarande att behövas för att täcka behovet av omsorgspersonal. Barbro Nilsson Holmesten säger att många medarbetare så klart gör ett mycket bra jobb även om de saknar rätt utbildning.

Kommunal sektion 12 i Borås ser positivt på rekryteringen.
– Det är viktigt att man tar hand om de här studenterna och får in dem i verksamheten, säger ordförande Lena Eksberg.
Hon säger också att Kommunal inte märkt någon oro bland de outbildade som redan jobbar.

Idag arbetar cirka 210 000 av Kommunals medlemmar inom äldreomsorgen.