Poesi är en text utan form eller innehåll eller någon slags mening i.

Prosa är en text med form och innehåll och någon slags mening i.

Poesi är meningslöst.

Prosa är meningsfullt.

Poeter är litteraturens avskum.

Prosaister är litteraturens ölskum.

(Ha ha! Skojar bara! Eller?)