Lättast att få jobb är det om man har en högskoleutbildning. Men hur lätt det är beror på var i landet man bor. Och det gäller alla yrken.
Flest lediga jobb kommer att finnas inom handel, service, restaurang, hälso- och sjukvård. Inom Kommunals yrken kommer det att råda brist på kockar och VVS-montörer både på kort och lång sikt. Riktigt mörkt ser det ut för vaktmästare och köksbiträden.

Inom hälso- och sjukvården kommer det att saknas specialister. Det ser dock mörkt ut för undersköterskor och vårdbiträden. Men inom tio år kommer det vara lättare. Just nu ser det ljusare ut för skötare och vårdare. Bra ser det också ut för djurskötare, trädgårdsarbetare och bussförare.
Trots att byggandet minskar ser det ljust ut för anläggningsarbetare, skälet är att få utbildas och många går i pension.

Lätt att få jobb 2009 och 2010 för kommunalare som är:

Kockar
Anläggningsarbetare
Maskintekniker
Anläggningsmaskinförare
Bussförare
VVS-montörer
Driftsmaskinister
Murare
Betongarbetare
Djurskötare
Brandmän

Lätt att få jobb inom 5-10 år:

Specialister inom sjukvård och omsorg
Jord och skogsbruk
Bygg och anläggning (vissa yrken)