I dag lade den fackliga sidan fram ett skriftligt förslag till nytt huvudavtal, spelreglerna mellan fack och arbetsgivarna.
I huvudsak handlar det om de förslag som Kommunalarbetaren redogjorde för före strax före jul.

Toppförhandlarna på den fackliga sidan, ger efter träffen med arbetsgivarsidan huvudavtalsförhandlingarna bara dryga månaden till för att lyckas.
Blir man inte klara före mars månads utgång blir det inget nytt huvudavtal. Det underströk Olauson och Ramstedt.

En av stötestenarna blir frågan om avtal för utländska arbetare i de företag som gästar Sverige. Efter att Byggnads förlorade Laval-målet i EU-domstolen har det blivit en het fråga i huvudavtalsförhandlingarna. Facken vill skräddarsy hängavtal för dessa utländska företag. Hängavtalen ska fungera som norm på svensk arbetsmarknad. Avtalen ska reglera arbetstider, semester och grundläggande villkor i anställningen.

– Det är även möjligt att kräva den lön som svenska företag får betala för motsvarande jobb, säger LO:s Erland Olauson.
– Kan vi för varje avtalsområde komma överens om vilket hängavtal som ska gälla för utländska företag så kan vi till Arbetsdomstolen, EU-domstolen och alla andra säga: Detta är arbetsmarknadens parter i Sverige överens om och det gäller för alla svenska företag.

Det framgick också att den fackliga sidan tar ett steg för att komma arbetsgivarsidan till mötes vad gäller regler för sympatiåtgärder.
– Vi kan tänka oss förbud mot stridsåtgärder mot neutrala tredjemän, dom som inte har med saken att göra, som inte befattar sig med smittade varor eller tjänster.
Det ska dock inte förhindra att fackförbunden i riksavtalsförhandlingarna kan ställa upp med sympatiåtgärder.
– Där måste det vara fritt. Men vi kan tänka oss att en sympatiåtgärd inte kan träda i kraft förrän primäråtgärden har pågått en vecka, säger LO:s Erland Olauson.
– Det är en rimlig ordningsregel tycker vi.