Artikeln i dagens SvD (09/02/17) pekar på de etiska problem som utvecklad teknik och fri abort kan leda till. Jag är för fri abort, liksom alla de möjligheter som vården erbjuder för att vi ska få friska barn. Men det är tungt att ta del av hur två friska foster har aborterats i Sverige för att mamman redan hade flera flickor och önskade en pojke. Metoden, liksom mord på nyfödda flickor, tillämpas på många håll i världen där en pojke anses tryggare för föräldrarna på ålderns höst. Det har lett till ett stort överskott på pojkar i bland annat Kina och Indien – vilket skapar sociala problem och även ökad trafficing och kidnappning av kvinnor.

Så är det inte i Sverige. Flickor och pojkar brukar vara lika välkomna. Det är llika magiskt oavsett om det är en snopp eller en snippa på den lilla nya människan.
Eller har jag fel? Visar händelsen på Mälarsjukhuset på någon sorts backlash även i Sverige? Jag tror inte det.
Däremot har jag full respekt för den sorg personalen känner inför att – i all välmening  och utan att förstå syftet – ha medverkat till två mycket onödiga aborter.
Måste vi ha kontroll på allt här i livet? Kan inte könet få förbli en hemlis inne i magen tills det är dags att titta ut?

Den som till varje pris ska ha reda på om det är en flicka eller pojke kommer säkert att ta reda på det i alla fall. Men i offentlig sjukvård kanske det inte är den viktigaste frågan att svara på.
Socialstyrelsen utreder nu möjligheten att få neka könsbestämning.
Men vem kan neka olämpliga föräldrar att skaffa barn?