Två människor
som delat många år.

Åldrats tillsammans
bor kvar hemma,
men behöver hjälp.

Mannen blir sjuk.

Allvarligt.

Hemtjänsten kommer.

Kallar på ambulans.

Frun är ledsen och
gråter,

Vi hinner trösta i
2 minuter.

Men sedan måste
vi ila vidare.

Allt mäts i minuter.

Lämnar en gammal
ledsen människa
ensam.

Effektiviteten har
tagit över medmänskligheten.

Tid att trösta finns
inte längre.

Varför?