Det är Stig Ekström på kommunala lärcentret Kunskapens hus i Nyköping som tagit fram förslaget.
Vem är den här satsningen främst till för – näringslivet eller de som arbetar?
– Både och, det går ju hand i hand. Utan näringslivet har vi inga jobb och utan arbetare har vi inget näringsliv. Vi vill hjälpa företagen med den kompetenshöjning de behöver, men vi vill också hjälpa de anställda att fräscha upp sina kunskaper och sin kompetens.
Vem kan gå kurserna?
– Anställda på företag. Till en början kommer vi att prioritera verkstadsindustrin eftersom de har det svårast just nu. Men tanken är att företagscolleget ska rikta sig till fler olika näringar, däribland kommunala verksamheter, i framtiden. Arbetsförmedlingen ska också kunna använda sig av utbildningarna och hänvisa uppsagda personer hit.
Var kommer idén om ett företagscollege ifrån?
– Kommunpolitikerna bad om ett förslag på hur vi kan bemöta den kris som många företag går igenom just nu. Jag hämtade inspiration från en modell i Arvika när jag började skissa på förslaget.

De första kurserna planeras starta redan i slutet av månaden. Samtidigt ska Kunskapens hus och Nyköpings gymnasieskola fortsätta bygga upp colleget.