Boendet på Eddavägen i Eskilstuna är för unga med psykisk sjukdom och de anställda har länge klagat på tobaksröken. Med hänsyn till tobakslagen hotade Arbetsmiljöverket kommunen med böter redan i februari 2007.
Sedan dess har ett särskilt rökrum byggts för de boende. Flera använder ändå sina vaniga rum, som också är deras hem, och röker där.

Länsrätten gav kommunen rätt och menade att hyreslagen står över arbetsmiljölagen.
Rätten skrev: ”Det förhållandet att den enskildes bostad samtidigt är arbetsmiljö för personal anställda vid gruppboendet kan inte åsidosätta den enskildes rätt att röka i den egna bostaden.”
Men nu har alltså domen överklagats till kammarrätten.