Igår öppnade privattjänstemännens huvudavtalsförhandlare Lars-Bonny Ramstedt för att facken delvis kan gå Svenskt Näringsliv till mötes vad gäller inskränkta fackliga möjligheter till sympatiaktioner.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh vill inte svara på KA:s frågor om det.
– Ingen annan kommentar än att vi under ett antal veckor har arbetat med ett komplett förslag som LO:s och PTK:s förhandlingsdelegationer under nästa vecka kommer att ta ställning till. Får det gehör kommer vi att överlämna det till Svenskt Näringsliv på onsdag, svarar han.
Bardh säger att LO:s och PTK:s små förhandlingsdelegationer är eniga. På LO-sidan ingår representanter för fem förbund plus tre från LO.
I den större förhandlingsdelegationen inom LO är alla förbund representerade.

På KA:s frågor om vilka huvudproblemen är som man vill lösa med förslaget svarar Bard:
– Det kan jag inte kommentera. Då skulle jag tvingas gå på detaljer.
Kommunalarna eller andra medlemmar i LO:s förbund kan inte heller förvänta sig att få reda på vad som händer innan förhandlarna anser sig vara klara. Det är inte heller självklart att man då informerar om innehållet i avtalsförslaget innan LO-sidan tagit ställning:
– Om det beslutar LO:s styrelse, säger Bardh.