Turbulensen kring Lysehemmet i Lysekils kommun har varit stor. I höstas fanns planer på att lägga ner hemmet. Kommunals medlemmar blev upprörda över förslaget. Tillsammans skrev personalen på Lysehemmet ett brev som skickades till omsorgschefen, politiker och pressen.
– Alla hade skrivit på, men ordförande för socialnämnden letade upp exakt den undersköterska som skrivit brevet, säger Henrik Johansson, ombudsman för Kommunal.

Han ifrågasätter om det är förenligt med yttrandefriheten i grundlagen. Och berättar om hur omsorgschefen och ordförande för socialnämnden kallade undersköterskan till ett möte på socialkontoret.
– De läxade upp undersköterskan med allsköns okväden, sa att hon var illojal och att hon skulle veta sin plats.
Henrik Johansson är förvånad.
– Ytterst har en politisk företrädare agerat, man borde ta en politisk debatt i stället. Att man efterforskar källor är obegripligt. Det är viktigt att upprätthålla yttrandefriheten.

Nu har Kommunal Väst begärt tvisteförhandling och kräver skadestånd.
– Det blir arbetsrättsliga konsekvenser. Vi hävdar att det bryter mot god sed. Det handlar om respekt och förtroende, man gör inte så här.
Omsorgschefen i Lysekil Agneta Stenqvist har en helt annan bild.
– Jag fick ett brev med ett påstående om att ordförande valde att trampa på personalen. Det var min skyldighet att agera, säger Agneta Stenqvist.
Därför kallade hon till ett möte på socialkontoret, men känner inte igen det Kommunal beskriver.
– Jag har inte tagit reda på vem som skrivit. Det var två från personalen som var närvarande på ett informationsmöte för anhöriga, det måste ha varit de som uppfattat det på det här viset.

KA har inte lyckats nå socialnämndens ordförande. Omsorgschefens och den ansvarige politikerns agerande har tidigare lett till anmälningar till både JO, Justitieombudsmannen och JK, Justitiekanslern.