Svante HenelundVarför vill du lägga ut vatten och avlopp på entreprenad?
– För att bättre kunna kontrollera kostnaderna. Vi har kraftiga taxehöjningar och det blir ingen ände på det. Kommunen bara skjuter till pengar vid behov. Till följd av de höga taxorna höjs hyrorna, folk har snart inte råd att bo kvar. Jag vill även lägga ut renhållningen.

Skulle taxorna bli mindre om ett privat företag sköter vatten- och avloppsverksamheten?
– Ja, annars är det inte någon idé att lägga ut verksamheten.

Är taxorna speciellt höga i Kiruna?
 Ja, de ligger på den övre halvan jämfört med övriga Sverige. Och nu höjdes va-taxan igen med tre procent i november.

Vilka företag skulle du vilja sköter vatten och avlopp?
– Det finns VVS-företag som kan göra det. De som sysslar med värme, ventilation och sanitet. De kan sköta underhåll av rören och driften.

I Norrtälje finns redan det franska Veolia som tar hand om va-försörjningen, är Veolia också ett alternativ?
– När man går ut och gör en upphandling kan det dyka upp ett sådant företag också och det ska naturligtvis få vara med i konkurrensen. Den som är billigast får sköta driften.

Gruvarbetarna blev arga när politikerna ville lägga ut äldreomsorgen på entreprenad i Kiruna, tror du inte att de reagerar på att du vill lägga ut vårt viktigaste livsmedel, vatten, till privata intressen?
– Hittills har jag har bara fått positiva reaktioner.

Och det blir billigare i längden?
– Ja, jag har varit filialchef på en VVS:firma och jämfört hur kommunen sköter sig och entreprenörer. I kommunal drift är det bara att äska mer och mer pengar.

Kanske du själv ska lägga anbud?
– Nej, jag är för gammal.